Welcome
    


GONZALO-RODRIGUEZ
BROWSING APPLICATIONS GAMES
Rate this app Your rating
Submitting rating...   
  

Rating

0.0

0

Star 5
0

Star 4
0

Star 3
0

Star 2
0

Star 1
0

Description

Teraz zrobisz zakupy online o dowolnej porze i w dowolnym miejscu. W aplikacji zyskujesz dostęp do pełnej oferty, wyjątkowych promocji oraz nowych funkcjonalności.

Wyszukuj wygodnie interesujące Cię produkty. Dodawaj wybrane pozycje do obserwowanych. Korzystaj z możliwości zaawansowanego filtrowania wyników.

Zaloguj się na swoje konto, dodaj produkty do koszyka i zamów za pomocą kilku kliknięć.

Włącz powiadomienia push i bądź na bieżąco z promocjami oraz nowościami w ofercie. Aplikacja poinformuje Cię o okazjach w Gorącym Strzale i zmianach statusu Twoich zamówień. Wyprzedź innych i łap najlepsze okazje dla siebie.

Najważniejsze funkcje:
• błyskawiczny dostęp do aktualnej oferty,
• szczegółowe informacje o produktach,
• filtrowanie wyników wyszukiwania,
• proste i szybkie logowanie na Twoje konto x-kom,
• pełna synchronizacja Twojego konta i koszyka pomiędzy wersją mobilną a tradycyjną,
• łatwe zamawianie dzięki zapamiętanym domyślnym adresom wysyłki,
• podgląd historii i śledzenie statusu realizacji Twoich zamówień,
• możliwość włączenia powiadomień push z wybranych sekcji: zamówienia, promocje i rabaty, Gorący Strzał,
• dostęp do naszych aktualności: najnowsze promocje, konkursy, poradniki zakupowe oraz kanał YouTube,
• wyszukiwanie produktów za pomocą kodów kreskowych bądź QR w ofercie x-kom,
• informacje o zmianach cen obserwowanych produktów,
• oraz wiele innych interesujących funkcji.

Zainstaluj i sprawdź aplikację x-kom w Twoim smartfonie. Już teraz korzystaj z mobilnych zakupów w x-kom.

Aplikację x-kom stworzyliśmy dla Twojego komfortu. Chcemy, aby zakupy u nas były jeszcze łatwiejsze. Od 2002 roku dostarczamy rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb. Zapewniamy inteligentny wybór, łącząc empatię z technologią.

Zaczynaliśmy od sprzedaży komputerów stacjonarnych i podzespołów. Dziś w naszej ofercie czeka na Ciebie szeroki wybór technologii: laptopy, tablety, smartfony, telewizory, oprogramowanie, aparaty fotograficzne. Dla graczy mamy najlepszy sprzęt gamingowy: konsole, desktopy, laptopy, akcesoria, fotele, gry i wiele innych. Znajdziesz u nas markowe urządzenia znanych producentów takich jak Apple, Intel, Samsung, ASUS, Acer, Philips, Lenovo, Canon i Nikon.

Skorzystaj z oferty w naszym sklepie online, w ponad 20 salonach stacjonarnych w całej Polsce, a teraz także w aplikacji mobilnej x-kom.

Nowe technologie zawsze pod ręką. Już dziś przetestuj aplikację x-kom na swoim smartfonie.
Now you do online shopping anytime and anywhere. In the application, you gain access to the full range, special promotions and new features.

Search conveniently products you are interested. Add selected items to your watchlist. Take advantage of advanced filtering results.

Log in to your account, add products to the shopping cart and order with a few clicks.

Turn on push notifications and stay updated with news and promotions on offer. The application will inform you of occasions in the Arrow Hot and changes in the status of your orders. Stay ahead and catch the best deals for themselves.

Key Features:
• instant access to the current offer,
• Detailed product information,
• filtering search results
• Quick and easy login to your account x-kom,
• Full synchronization of your account and your shopping cart between the mobile version and the traditional,
• Easy ordering through memorized default shipping addresses,
• View history and track the status of execution of your orders,
• the ability to integrate push notifications from selected sections: orders, promotions and discounts, Hot Shot,
• access to our news: the latest promotions, contests, shopping guides and YouTube channel
• Search products by barcode or QR offer x-kom,
• information on changes in prices observed products
• and many other interesting features.

Install and check the application of x-com in your smartphone. Now use mobile shopping x-kom.

Application x-kom created for your comfort. We want to make shopping with us were even easier. Since 2002, we provide solutions tailored to your needs. We provide an intelligent choice, combining empathy with technology.

We started selling desktop PCs and components. Today we offer is waiting for you a wide range of technologies: laptops, tablets, smartphones, TVs, software, cameras. For players, we have the best equipment gamingowy consoles, desktops, laptops, accessories, chairs, games and many more. You will find us branded device known manufacturers such as Apple, Intel, Samsung, ASUS, Acer, Philips, Lenovo, Canon and Nikon.

Take advantage of the offer in our online shop, in over 20 showrooms stationary in Poland, and now also on the mobile app x-kom.

New technologies always at hand. Today test the application of x-Mobile on your smartphone.
READ MORE
Flag this app
Submitting flag...   
  
Good
0
FLAG
Need Licence
0
FLAG
Fake
0
FLAG
Freeze
0
FLAG
Virus
0
FLAG

Add comment +
Comments
Submitting vote...   
  
Submitting comment...   
  
No comments were foundSpecifications
Min SDK: 23
Min Screen: SMALL
Min OpenGL: 2
Supported CPU: x86, x86-64, armeabi, armeabi-v7a, arm64-v8a, mips
Your CPU: armeabi-v7a,armeabi
Details
MD5: 8de21f06184178a6698994fc1dab5ae4
Signature SHA1: D0:5C:E8:64:9C:99:9A:F3:51:B6:93:EF:15:DB:29:A2:7D:29:96:F7
Developer (CN): x-kom
Permissions
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
Allows an application to access fine (e.g., GPS) location.
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
Allows applications to access information about networks
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
Allows applications to access information about Wi-Fi networks.
android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS
Allows an application to act as an AccountAuthenticator for the AccountManager.
android.permission.CAMERA
Required to be able to access the camera device.
android.permission.FOREGROUND_SERVICE
android.permission.GET_ACCOUNTS
Allows access to the list of accounts in the Accounts Service .
android.permission.INTERNET
Allows applications to open network sockets.
android.permission.MANAGE_ACCOUNTS
Allows an application to manage the list of accounts in the AccountManager.
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW
Allows an application to open windows using the type TYPE_SYSTEM_ALERT, shown on top of all other applications. Very few applications should use this permission; these windows are intended for system-level interaction with the user.
android.permission.USE_BIOMETRIC
android.permission.USE_CREDENTIALS
Allows an application to request authtokens from the AccountManager.
android.permission.USE_FINGERPRINT
android.permission.VIBRATE
Allows access to the vibrator.
android.permission.WAKE_LOCK
Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming.
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
Allows an application to write to external storage.
android.permisssion.ACCESS_FINE_LOCATION
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
pl.xkom.permission.A4S_SEND
pl.xkom.permission.C2D_MESSAGE
This app is Trusted  

This classification was assigned because: the application was scanned by the Aptoide Anti-Malware platform and no viruses were detected.

- Application signature compared with developer signature:

check   Application signature match with signature related to the application developer.

- About Aptoide Anti-Malware platform:

- Aptoide Anti-Malware platform analyses applications in run-time and disables potential threats across all stores.

- This system scans all the new application files from the stores and certificates them by comparison against other Android Marketplaces.


  Trusted

Be careful if you choose to install this app. It may have been tampered with, have viruses or malware.


Before proceeding, check the Store's credibility and other user comments. Aptoide always recommends that you only install

Trusted apps.